Mr Tomografi

You are here:

MANYETİK REZONANS ( MR ) Siemens Essenza 1,5 Tesla

1,5 tesla Siemens Essenza MR cihazı 70 cm’lik çapı ve 1.45 cm’lik kısa sistem tasarımı ile yüksek hasta konforu sağlamaktadır. Kapalı alan korkusu olan ve kilolu (obez -210kg ) hastaların da rahatlıkla çekim yaptırabileceği hasta dostu bu sistemde çekim süreleri de kısalacaktır.

Magnetik Rezonans Görüntüleme, birçok hastalığın teşhisinde tanıyı belirlemek için kullanılan önemli yöntemler arasındadır. MR, Radyo dalgaları ve manyetik alanların sayesinde vücudumuzun özellikle de yumuşak dokuların görüntülenmesinde kullanılır.

* Spinal incelemeler ( servikal, torakal, lomber ve sakral).

* Kranial incelemeler (beyin, hipofiz, orbita, temporal kemik).

* Abdominal incelemeler (dinamik ve yüksek rezolüsyonlu karaciğer, pankreas, prostat, pelvis incelemeleri, MR kolanjiografi, MR ürografı).

* Ortopedik incelemeler (diz, el bileği, el-ayak, ayak bileği, disek, omuz, kalça eklemi)

* Temporomandibular eklem

* Anjiografık incelemeler (kranial MR venografı, arteriografı, karotis vertebral arterler, pulmoner arterler ve aortogram, abdominal aorta ve selektif olarak aorta dallarına ait renal, çöliak, mezenterik arterlerin değerlendirilmesi, periferal arterler ve brakial arter incelemeleri) yapılabilmektedir.

Kalp pili olanlar, kalp kapakçığı veya kulağınızın içinde yardımcı cihaz (kohlear implant) takılıysa, vücudumuzda saçma, kurşun, iğne, metal parçası ve şarapnel varsa yalnızca hasta değil hasta yakınları da kesinlikle MRG ODASINA GİREMEZLER.

Anne karnında gelişmekte olan bebeğe yönelik bir önlem olarak GEBELERE GEBELİKLERİNİN İLK ÜÇ AYINDA MRG TETKİKİ YAPILMAMAKTADIR.

Çekim esnasında 15 – 20 dakika süreyle hareketsiz yatmanız gerekecektir. Tetkik sırasında dışarıda tıbbi personel kontrol panelinden sizi izlemektedir. Tetkikin yapıldığı vücut bölgesini kımıldatmamanız çok önemlidir. Kımıldarsanız çekim uzayabilir veya yapılamayabilir.

Sağlıklı Günler Dileriz.

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ( BT ) SİEMENS SOMATOM SPİRİT

Bilgisayarlı tomografi x-ışını (röntgen) kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. İnceleme sırasında hasta bilgisayarlı tomografi cihazının masasında hareket etmeksizin yatar.Masa manuel ya da uzaktan kumanda ile cihazın ”gantry” adı verilen açıklığına sokulur. Cihaz bir bilgisayara bağlıdır. X-ışını kaynağı incelenecek hasta etrafında 360 derecelik bir dönüş hareketi gerçekleştirirken ”gantry” boyunca dizilmiş dedektörler tarafından x-ışını demetinin vücudu geçen kısmı saptanarak elde edilen veriler bir bilgisayar tarafından işlenir. Sonuçta dokuların birbiri ardısıra kesitsel görüntüleri oluşturulur.

Oluşturulan görüntüler bilgisayar ekranından izlenebilir.Görüntüler filme aktarılabileceği gibi gerektiğinde tekrar bilgisayar ekranına getirmek üzere optik diskte depolanabilir. Ayrıca görüntüler bilgisayar tarafından işleme tabi tutularak birbirine dik eksenlerde yeniden yapılandırılmış görüntüler elde edilebilir. Bu görüntülerin de yardımıyla 3 boyutlu görüntüler oluşturulabilir. Bu şekilde soluk borusunun, yemek borusunun, midenin, ince ve kalın barsakların, damarların ve idrar yollarının içeriden görüntülerini elde etmek mümkün olmaktadır. Bilgisayarlı tomografi diğer x-ışın incelemelerine göre bazı avantajlara sahiptir. Özellikle organların, yumuşak doku ve kemiklerin şekil ve yerleşimini oldukça net gösterir.Ayrıca BT incelemeleri hastalıkların ayırıcı tanısını yaparak tedavi yöntemlerini değiştirmektedir.Diğer görüntüleme yöntemlerinden daha erken ve doğru şekilde birçok hastalığın teşhisini sağlamaktadır. Hastalıklar erken teşhis edildiğinde daha iyi tedavi edildiklerinden, BT bu üstün özellikleriyle doktorların birçok hayat kurtarmasına yardımcı olmuştur.

İnceleme rahatsızlık verici mi? Herhangi bir tehlikesi var mı?

İncelemenin kendisi tamamen ağrısızdır. İnceleme sırasında hastadan BT cihazının masasında hiç hareket etmeksizin yatması istenir. Yapılacak incelemenin türüne bağlı olarak hastaya kol damarlarından kontrast madde enjekte edilebileceği gibi kontrast madde içmesi de istenebilir. İncelemenin bu kısmı hasta için biraz rahatsızlık verici olabilir. Kontrast maddeler iyot içerdiği için bazı kişilerde allerjik reaksiyonlara neden olabilir. Hastanın inceleme öncesinde teknisyen ya da radyoloğa bu tür maddelere karşı daha önce allerjik bir reaksiyon gösterip göstermediğini ve eğer varsa başka maddelere karşı allerjisini bildirmesi gerekir.Hastanın güvenliği için en iyi şekilde dizayn edilmiş olup inceleme sırasında maruz kalınan radyasyon miktarı gerekli en az düzeyde olacak şekilde imal edilmiştir. X ışınları anne karnında gelişmekte olan fetusa zarar verebileceğinden inceleme hazırlığına başlamadan evvel hasta hamilelik şüphesi varsa bu konuda doktora veya teknisyene bilgi vermelidir.